Privacyverklaring

Toekomstbestendigonderwijs.nl is eigendom van Rob Janson, gevestigd aan Kennemerstraatweg 235, 1814 GK Alkmaar (KvK: 70514933). Rob Janson is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.toekomstbestendigonderwijs.nl
support@toekomstbestendigonderwijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toekomstbestendigonderwijs.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- E-mailadres- IP-adres- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Locatiegegevens- Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@toekomstbestendigonderwijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toekomstbestendigonderwijs.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Om goederen en diensten bij je af te leveren- Toekomstbestendigonderwijs.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.- Toekomstbestendigonderwijs.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.-Toekomstbestendigonderwijs.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Toekomstbestendigonderwijs.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rob Janson) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toekomstbestendigonderwijs.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Profiel: Alle gegevens die door een gebruiker zelf zijn ingevoerd zijn zichtbaar op de website en worden bewaard gedurende de tijd ingaande op het moment dat de gebruiker een profiel aanmaakt en het moment dat het profiel verwijderd wordt. Een gebruiker kan te allen tijden zelf zijn/haar profiel en/of gegevens hierin wijzigen of verwijderen, dan wel verzoeken om dit te doen door te mailen naar support@toekomstbestendigonderwijs.nl. De persoonsgegevens in het profiel worden gebruikt om op de website zichtbaar te maken wie de gebruiker is. Daarnaast worden contactgegevens gebruikt voor communicatie over geplaatste/te plaatsen content op www.toekomstbestendigonderwijs.nl.

Nieuwsbrief: Gegevens die ingevoerd zijn bij het aanmelden voor de nieuwsbrief van Toekomstbestendigonderwijs.nl worden bewaard tot het moment dat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Uitschrijven kan door te klikken op de link voor uitschrijving die te vinden is onder aan iedere nieuwsbrief, dan wel door te mailen naar support@toekomstbestendigonderwijs.nl. Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Toekomstbestendigonderwijs.nl gebruik van Mailchimp. De persoonsgegevens die je opgeeft voor de nieuwsbrief worden verwerkt door Mailchimp.com. Meer informatie hierover vindt je via: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rob Janson deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rob Janson blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rob Janson jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Het betreft hier gegevens verzameld door cookies waar toestemming voor is gegeven via de cookieconcent op Toekomstbestendigonderwijs.nl (zie onze cookieverklaring voor de verzamelde gegevens en de functie hiervan) en gegevens noodzakelijk voor onze belastingaangifte in geval van betalingen.

Cookies

Ga naar onze cookieverklaring voor informatie over het gebruik van cookies op Toekomstbestendigonderwijs.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@toekomstbestendigonderwijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rob Janson zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Rob Janson wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rob Janson neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@toekomstbestendigonderwijs.nl

Inloggen

Leuk dat je mee wilt doen!
Door je aan te melden kun je actief deelnemen aan de discussie over toekomstbestendig onderwijs. Volg je favoriete onderwerpen of auteurs, reageer op posts en deel je eigen inzichten in je eigen posts.
Doe mee!
Meld je aan en doe mee met onze zoektocht naar toekomstbestendig onderwijs.