Veelgestelde vragen

Algemeen

Toekomstbestendig onderwijs is een term die steeds vaker gebruikt wordt voor de stroming van onderwijsverandering die op dit moment gaande is. Het voordeel is dus dat het een term is die mensen kennen en die duidelijkheid geeft.

Tegelijkertijd kan het ook een term zijn waar mensen een negatieve associatie bij hebben. Bijvoorbeeld omdat zij onder het mom van toekomstbestendig onderwijs in een veranderingsproces zitten.

Toch hebben wij ervoor gekozen om het begrip toekomstbestendig onderwijs centraal te laten staan voor dit project. Het staat wat ons betreft niet voor moeten veranderen, voor alles moet anders, of voor weggooien wat is opgebouwd. 

Toekomstbestendig onderwijs staat wat ons betreft voor de belangrijkste pijler van het onderwijs: kinderen, maar ook volwassenen, zich helpen klaar maken voor hun toekomst. En om dat te kunnen doen moet het onderwijs zelf ook klaar zijn voor zijn toekomst. 

We leven op dit moment in een tijd waar grote vraagstukken en veranderingen op onze deur kloppen. Dit vraag aanpassing van alle lagen en delen van de maatschappij. En dus ook (zeker) van het onderwijs. 

De vragen ‘Wat moeten onze kinderen in de toekomst kunnen?’, ‘Wat moet het onderwijs doen om hieraan bij te dragen?’ en ‘Wat heeft het onderwijs nodig om hier klaar voor te zijn?’ zijn wat ons betreft dan ook relevanter dan ooit.

Dit is waar toekomstbestendig onderwijs wat ons betreft over gaat. Toekomstbestendigonderwijs.nl heeft dan ook als doel om deze vragen te onderzoeken. Met elkaar. Want ook dat is waar onderwijs over gaat. Nu, en in de toekomst.

Toekomstbestendigonderwijs.nl zegt niet dat het onderwijs zoals dat nu gegeven wordt niet goed is. Wel horen wij steeds vaker signalen dat het onderwijs in zijn voegen kraakt en piept. Een veranderende wereld en politieke keuzes zorgen ervoor dat het onderwijs het moeilijk heeft. 

En zoals een uitspraak die vaak (ten onrechte, maar over juist brongebruik hebben we het ergens anders) aan Einstein wordt toegewezen luidt: We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. 

We zeggen niet dat het huidige onderwijs niet goed is. Maar we willen wel andere manieren van denken over onderwijs uitlokken om te kijken of die de problemen van ons onderwijs op kunnen lossen.

Het lettertype in ons logo is een geintje met een seintje.

Logo Toekomstbestendigonderwijs.nl Wanneer er gesproken wordt over de toekomst van onderwijs, dan gaat het al snel over digitalisering. Digitale hulpmiddelen zullen dus ook een belangrijk deel uit gaan maken van dit platform. Maar tegelijkertijd willen we niet vergeten waar we vandaan komen; welke kennis er allemaal al is opgedaan in het verleden. Daarom de toekomst en de geschiedenis verbeeld in één lettertype.

Het beeld van de digitalisering heeft ook een andere boodschap. De digitale ontwikkeling is er een die niet alleen heel snel is gegaan, maar ook grote sprongen heeft gemaakt. Zij heeft zich niet alleen snel aangepast aan de ontwikkelingen in de wereld, maar zij heeft deze ontwikkelingen ook voor een groot deel veroorzaakt. 

Dit is een rol die het onderwijs wat ons betreft ook op zich mag nemen: aanpassen aan een veranderende wereld en voor de troepen uitlopen. We leren onze kinderen immers nu, wat zij in de toekomst nodig hebben. 

In de ontwikkeling van de digitalisering zijn zoals gezegd grote stappen gemaakt. Van een computer die een kamer vulde naar computers in onze telefoons, horloges en zelfs een bril. Maar hoewel er heel veel veranderd is, is de basis hetzelfde gebleven: het is nog steeds gebaseerd op eentjes en nulletjes. En daarop is voortgebouwd. Soms een nieuw en volledig ander gebouw. Maar wel voortbouwen op eerdere ervaring en kennis. 

Daarom ook het tweede element in het logo: de bouwstenen. Want ook wij willen voortbouwen op kennis en kunde van iedereen die ons voorging. En verder bouwen met al die diverse kennis en kunde die er op dit moment is.

Tot slot is er nog een derde element; de wegwijzer met .nl. Wij hebben de ambitieuze illusie dat wij met elkaar richtinggevend kunnen zijn voor Nederland. Of dat echt zo gaat zijn, zal alleen de toekomst uit kunnen wijzen. Maar dat het een mooie speurtocht gaat zijn, daar zijn wij van overtuigd. 

Meedoen

Jazeker! Het idee achter Toekomstbestendigonderwijs.nl is dat iedereen die betrokken is bij het onderwijs in gesprek en kennis en inzichten deelt. Het draait om de kennis van de groep, en niet die van een enkeling. Daar hoort vrije publicatie bij. 

Iedereen die zich registreert kan dan ook artikelen plaatsen, media delen, bijdragen van anderen bediscussiëren en bijdragen van anderen waarderen.

In principe mag je publiceren wat je wilt. Zo lang het maar met de toekomst van ons onderwijs te maken heeft. 

Wel moeten de bijdragen voldoen aan een aantal regels.  Uiteraard moet je je bij publicatie houden aan het auteursrecht en alle andere wet- en regelgeving die van toepassing zijn. Maar er zijn ook gedragsregels waaraan onze gebruikers zich moeten houden.

Deze regels zijn terug te vinden in onze gebruikersvoorwaarden

Wanneer je vindt dat iemand zich niet aan deze regels heeft gehouden, of dat een publicatie om een andere reden niet passend is op Toekomstbestendigonderwijs.nl, dan vragen wij je dit te melden via het notice & takedownformulier.

Je kunt als gebruiker alleen maar publiceren via een blogpost. Hierin kun je wel allerlei andere media zoals afbeeldingen, documenten en video’s opnemen. We vragen je wel hier een uitleg of duiding bij te geven. 

Door dit te plaatsen in een artikel, met duiding van degene die het gepubliceerd heeft, is het makkelijker om ook een inhoudelijke discussie te voeren over dat wat gedeeld is. 

In principe kun je alleen publiceren als je geregistreerd bent. 

Mocht je echt iets willen delen, zonder een account aan te maken, dan kun je contact met ons opnemen via support@toekomstbestendigonderwijs.nl. Wij kijken dan of wij de bijdrage als gastbijdrage zullen plaatsen.

Je kunt je registreren door boven in het menu te klikken op Mijn account >> Registreren. 

Je wordt dan eerst gevraagd om aan te geven welke categorieën je interessant vindt om te volgen. Wij kunnen nieuwe bijdragen binnen deze categorieën dan als eerste aan je laten zien op je persoonlijke pagina (Mijn account >> Persoonlijke pagina).

Wanneer je je hebt aangemeld vragen we je eerst om je aanmelding te bevestigen en je account te beveiligen met een wachtwoord. Daarna ben je geregistreerd en kun je meedoen met de discussie over toekomstbestendig onderwijs.

Wanneer je geregistreerd en ingelogd bent, kun je via het menu [Mijn account > Persoonlijke pagina] naar jouw persoonlijke pagina gaan. Hier vind je bovenin de knop [Nieuw Artikel].

Wanneer je daarop klikt kom je in een omgeving waar je jouw bijdrage kunt schrijven en uploaden. 

Zo makkelijk is het.

Let er wel op dat jij de rechten van de content hebt, want daar ben je zelf verantwoordelijk voor.

Ja, meedoen aan Toekomstbestendigonderwijs.nl is echt gratis. De kosten die wij maken worden gedekt door ruimte te bieden voor advertenties en promotie van producten of diensten die te maken hebben met het onderwijs. 

Alleen wanneer wij van mening zijn dat jouw bijdrage promotie is van een dienst of product waaraan jij verdient, dan zullen wij je vragen om deze bijdrage te publiceren als betaalde promotie.

Op deze manier blijft in de discussie helder wat iemands particuliere of professionele mening is, en wat promotie is van een product of dienst waar iemand geld mee verdient.

Daarnaast vinden wij dit een eerlijke manier om de kosten die wij maken te kunnen dekken, terwijl wij het platform volledig gratis houden.

Onder ‘Veelgestelde vragen: Product of dienst promoten’ vind je meer informatie over deze promotie.

Product of dienst promoten

Nee. Bij een discussie over de toekomst van ons onderwijs, hoort wat ons betreft ook het in de schijnwerpers zetten van producten, diensten en andere initiatieven die bedoeld zijn om bij te dragen aan beter onderwijs. 

Het uitgangspunt hierbij is voor ons dat dit plaats moet vinden in de discussie en bij moet dragen aan deze discussie. 

Wanneer wij van mening zijn dat de promotie niet bijdraagt aan de discussie, maar puur gericht is op promotie, dan zullen wij vragen om over te gaan tot betaalde promotie. In lijn met onze gebruikersvoorwaarden behouden wij ons het recht om deze bijdragen te verwijderen.

Voor promotie kennen wij een aantal mogelijkheden. Allereerst kan dit door middel van een advertentie op onze website. Wij hebben verschillende plekken op onze website ter beschikking staan voor advertenties, met elk een eigen prijsbepaling. 

Daarnaast is het mogelijk om links te plaatsen naar diensten of producten via zogenaamde affiliate links.

In de toekomst zullen wij ook een pagina maken met een overzicht van beschikbare producten en diensten die behulpzaam kunnen zijn bij het onderwijs. Hier kan de eigenaar van een link een advertentieplek kopen om zo meer zichtbaar te zijn.

Wij willen helder zijn in het onderscheid tussen de discussie en de advertenties. Wij doen dan ook niet in een artikel alsof wij een product ondersteunen terwijl wij hiervoor betaald krijgen. Wanneer wij zelf iets schrijven over een dienst of product, dan moet onze lezer erop kunnen vertrouwen dat wij daar onze eigen mening over geven.

Wanneer wij geld ontvangen voor de promotie van een product, dan zullen wij dit er altijd bij zetten.

Het kan uiteraard wel voorkomen dat wij zelf iets schrijven over een dienst of product, terwijl ergens anders op onze site geadverteerd wordt voor dit product. Wat wij schrijven zal ook in dat geval altijd onze eigen mening zijn.

issel

Bij een open discussie over toekomstbestendig onderwijs, hoort ook de vrijheid om kritisch te zijn over producten of diensten die beschikbaar zijn. Zowel de beheerders als gebruikers van Toekomstbestendigonderwijs.nl zijn hier dan ook vrij in. Wij nodigen je dan ook uit om mee te doen in de discussie en aan te geven waarom jij vindt dat de kritische geluiden onterecht zijn.

Alle bijdragen -en dus ook kritiek op een dienst of product- zijn echter wel gehouden aan de regels zoals opgenomen in onze gebruikersvoorwaarden

Wanneer je van mening bent dat iemand zich met de kritiek op jouw dienst of product niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden, dan vragen wij je dit te melden via het notice & takedownformulier. 

Zoals wij eerder aangaven, is ons uitgangspunt dat promotie plaats moet vinden in de discussie over toekomstbestendig onderwijs en bij moet dragen aan deze discussie. 

Wanneer jij van mening bent dat de promotie van een product niet bijdraagt aan de discussie, maar puur gericht is op promotie, dan kan je dit melden via het notice & takedownformulier. Wij zullen dit vervolgens beoordelen.

Inloggen

Leuk dat je mee wilt doen!
Door je aan te melden kun je actief deelnemen aan de discussie over toekomstbestendig onderwijs. Volg je favoriete onderwerpen of auteurs, reageer op posts en deel je eigen inzichten in je eigen posts.
Doe mee!
Meld je aan en doe mee met onze zoektocht naar toekomstbestendig onderwijs.